Nijburg Industry Group participeert in

Nijburg Industry Group - 9 juli 2019

Sterk Technisch Onderwijs is een landelijke regeling vanuit het Ministerie van OCW om Technisch (V)MBO onderwijs nog beter te maken. De regeling gaat pas 01 januari 2020 in, maar de betrokkenheid is er nu al!

De Nijburg Industry Group draagt haar steentje bij in samenwerking met het Aletta Jacobs College, Winkler Prins en mooie lokale bedrijven in de samenwerking “Passie in Techniek (P.I.T.)”.

De Nijburg Industry Group financiert gereedschapskisten voor scholieren, biedt van stageplaatsen voor zowel scholieren en docenten en organiseert een Techniekdag op onze productielocatie. Hiermee wensen wij jongeren te enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek en te zorgen voor gedegen en innovatief technisch onderwijs.